+31 (0)70 3200 565 info@mullereilbracht.com

OCTROOI

Een uitvinding die de wereld gaat veroveren. De experts in octrooirecht en de octrooigemachtigden van Muller & Eilbracht vertellen u wat te doen om dit exclusief te beschermen en wat de vereisten zijn voor een octrooi.

Octrooi of patent aanvragen voor een uitvinding

Een gouden ei. Het gat in de markt. Heeft u een goede oplossing voor een technisch probleem dan wilt u deze nieuwe werkwijze of uitvinding beschermen. Dit gebeurt door een octrooi. De experts in octrooirecht van Muller & Eilbracht weten exact wat u daarvoor moet doen. Zij begeleiden u bij te volgen procedures, verzorgen uw octrooibescherming en treden effectief op tegen octrooi-inbreuk.

Wat is een octrooi?

Met een octrooi (of patent) krijgt u tijdelijk het monopolie op de door u ontwikkelde uitvinding of techniek. Om een octrooi te kunnen krijgen moet de uitvinding voldoen aan drie eisen:
1 – Absolute nieuwheid
2 – Inventiviteit
3 – Industriële toepasbaarheid
Kortom: uw uitvinding of technische oplossing mag nog nergens anders bestaan, het is niet voor de hand liggend en het moet aantoonbaar functioneren.

Beschermen idee of product met een octrooi

Een nieuw ontwikkeld product of nieuwe technische werkwijze kunt u exclusief beschermen via een nationale- of internationale octrooiaanvraag. Als octrooihouder kunt u gedurende een bepaalde tijd anderen verbieden uw geoctrooieerde uitvinding commercieel te gebruiken. Om een rechtsgeldig octrooi te verkrijgen, moet de uitvinding te voldoen aan de eerdergenoemde vereisten.

Octrooiaanvraag door onze specialisten

Onze octrooispecialisten helpen bij alle nationale- en internationale procedures. Zij adviseren of uw uitvinding octrooieerbaar is, of het nuttig is om uw uitvinding te octrooieren, en zo ja, welke stappen u wel en vooral niet moet nemen. Zij stellen een octrooiaanvraag voor u op en kunnen alle vereiste procedures afhandelen.

Octrooirechten nationaal

 Octrooirechten gelden nationaal. Wilt u ook octrooibescherming buiten Nederland, dan is een nationale octrooiaanvraag in een land van uw keuze een optie. Een aantal keuzelanden bundelen in een zogenoemde internationale PCT, een Europese of – in de toekomst – een EU-octrooiaanvraag.

 

Aanpak octrooi-inbreuk

 Wij zoeken altijd naar de meest effectieve en economische oplossing. Is een rechtszaak niet te vermijden, dan helpen wij bij (internationale) coördinatie en voorbereiding van alle noodzakelijke stukken om u als octrooihouder te ondersteunen.