+31 (0)70 3200 565 info@mullereilbracht.com

BESTRIJDING ONEERLIJKE MEDEDINGING OF CONCURRENTIE

Als ondernemer wilt u ontwikkelde producten en opgebouwde kennis goed beschermen. Soms ligt de oplossing in het bestrijden van oneerlijke concurrentie en niet het intellectueel eigendomsrecht.

De weg van oneerlijke concurrentie bewandelen

In de Nederlandse samenleving geldt vrijheid van concurrentie. Een groot goed, maar dat moet wel eerlijk gebeuren. De juridisch specialisten van Muller & Eilbracht kennen de regels van het concurrentiespel tussen bedrijven en zijn thuis in het bestrijden van oneerlijke concurrentie.

Wat is oneerlijke concurrentie?

Een gezonde concurrentiestrijd is goed en nodig voor de marktwerking. Maar de concurrentie tussen bedrijven is aan bepaalde regels gebonden. Oneerlijke concurrentie gaat over alle handelingen die als doel hebben de bedrijfswinst te vergroten, maar die in het normale handelsverkeer ontoelaatbaar zijn. Misleidende reclame is hiervan een voorbeeld.

Maak werk van oneerlijke concurrentie

Als ondernemer investeert u in de ontwikkeling en innovatie van uw bedrijf. De resultaten daarvan wilt u goed beschermen. Dat kan via het auteursrecht, merkrecht of octrooirecht. Soms komt het voor dat u als ondernemer door een concurrent onrechtmatig wordt benadeeld, maar dat de handelwijze toch geen inbreuk maakt op eerdergenoemde rechten. Dan kan een beroep op het begrip oneerlijke mededinging uitkomst bieden.

Juridisch advies en -bijstand

Omdat vrije concurrentie het uitgangspunt van het Nederlandse handelsverkeer is, leggen rechters strenge voorwaarden op aan een beroep op oneerlijke concurrentie. Schakel daarom altijd de specialisten van Muller & Eilbracht in voor advies en juridische bijstand en maak gebruik van de ruime ervaring die wij op dit terrein hebben. Blijf scherp.