+31 (0)70 3200 565 info@mullereilbracht.com

MERK

Wilt u het fijne weten over merkbescherming? Vraag de merkenspecialisten van Muller & Eilbracht. Zij kennen het klappen van de zweep als het om merkregistratie en merkbewaking gaat. Lees meer.

Uw merk vraagt om merkregistratie en bescherming

Uw merk vraagt om bescherming om te voorkomen dat anderen het zonder uw toestemming gebruiken. Schakel onze merkenrechtjuristen in hulp bij registratie van uw merk en voor juridisch advies bij merkbewaking of merkinbreuk.

Wat is een merk?

Als ondernemer gebruikt u uw merk om uw product, bedrijf of diensten een identiteit te geven en uzelf van uw concurrenten te onderscheiden. Een merk is logo, naam, symbool of combinatie daarvan eventueel met bepaalde kleuren en vormgeving. Het is een visuele uiting, maar laat ook de oorsprong van een product of bedrijf zien en staat voor een bepaalde kwaliteit. Onderscheidend vermogen is voor een merk fundamenteel; een merk dat uitsluitend een product of dienst beschrijft is niet onderscheidend en kan geen merkbescherming krijgen. De keuze voor een goed merk is dus belangrijk. Neem hierover contact op met onze ervaren merkenrecht juristen.

Merkrecht aanvragen

Merkenrecht ontstaat in de meeste landen, zoals in de Benelux, door registratie. Hiertoe wordt een depot van het merk ingediend, waarin u aangeeft welke producten of diensten onder het merk gebruikt (gaan) worden. Op die manier krijgt u, na registratie, voor de beschreven producten of diensten een monopolie op gebruik van uw merk. Hoe sterker het onderscheidende aspect, hoe groter de bescherming voor het merk. Bescherming van een merk geldt voor een periode van 10 jaar en de registratie kan daarna – tegen betaling – steeds worden verlengd met eenzelfde periode. Als houder van een geregistreerd merk kunt u anderen verbieden commercieel gebruik te maken van uw merk.

Uw merk is later de basis om concurrentie te bestrijden. Laat u bij het deponeren en registreren van een merk, goed adviseren. Effectief en duurzaam.

Kies in welke landen u uw merk beschermt

Het bepalen van de landenkeuze voor uw merkbescherming is een strategische keuze.  Omdat aan een merkregistratie veelal een verplichting tot gebruik is gekoppeld, is het verstandig om goed te overwegen in welke landen u merkbescherming wenst. U kunt merken nationaal, per land, per regio, bijv. Benelux of Europese Unie, of per groep landen, d.m.v. een zgn. Internationaal merk, beschermen.  De te bewandelen route, de vereisten en kosten hiervoor verschillen per type en land(en). Onze merkenrechtjuristen kunnen hierover adviseren. Samen bepalen we de beste strategie.

Voorafgaand aan een merkdepot kan het verstandig zijn om een beschikbaarheidsonderzoek uit te laten voeren; identieke of vergelijkbare merken die een bezwaar voor uw merkdepot kunnen vormen worden onderzocht en met u besproken. Afhankelijk van het resultaat van dit onderzoek kan het door u gewenste merk al dan niet worden aangepast of wordt u geadviseerd om uw aandacht naar een ander merk te verleggen.

Merkbewaking door onze juristen

Registratie op orde. Alles lijkt dichtgetimmerd. Toch maakt iemand inbreuk op uw merk, zonder dat u het weet, Om dat te voorkomen, is er de Muller & Eilbracht merkbewakingsservice. Bestaand uit een periodiek onderzoek in het merkenregister regio naar gedeponeerde en/of geregistreerde merken die vergelijkbaar zijn met uw merk. Onze merkbewakingsservice heeft een wereldwijde dekking, maar u kunt deze ook per land of regio aanvragen.

Optreden tegen merkinbreuk

Het gebeurt regelmatig dat een concurrent uw merk voor zijn producten gebruikt, of een merk dat veel op uw merk lijkt. Als consumenten hierdoor in verwarring raken, kan dat voor u schade opleveren. Het is in dat geval zaak om snel tot actie over te gaan. Ons streven is daarbij steeds om in overleg tot een oplossing te komen; mocht dit niet lukken dan kan altijd de gang naar de rechter nog uitkomst bieden. 

Ons uitgangspunt is om snel en doelmatig tot een oplossing te komen en daardoor uw schade te beperken en – bij voorkeur – uw schade vergoed te krijgen. En dat tegen redelijke kosten. Neem contact op met onze ervaren merkenrecht juristen en in overleg met u wordt de meest efficiënte strategie bepaald.

Voor het geval dat uzelf van merkinbreuk wordt beschuldigd loont het ook om contact met ons op te nemen. Onze merkenrecht juristen analyseren de situatie, bepalen uw rechtspositie en met u wordt bepaald naar welke oplossing wordt gestreefd. De factor tijd speelt veelal een rol bij het vinden van zulke oplossingen; wacht in zo’n geval daarom niet te lang om contact op te nemen met onze merkenrecht juristen.