+31 (0)70 3200 565 info@mullereilbracht.com

AUTEURSRECHT

Het auteursrecht kan bestaan op een boek, schilderij, maar ook op een website of tattoo. Onze juridisch specialisten helpen u bij het beschermen en handhaven van dit recht.

Juridisch advies en informatie over Auteursrecht (copyright)

Van boek, schilderij, website tot tattoo. Het auteursrecht is toepasbaar op veel uitingen. In het auteursrecht is diverse jurisprudentie ontstaan door inzet van de juridisch specialisten van Muller & Eilbracht. Vooral als het gaat om auteursrechtelijke bescherming van technische producten, een van onze specialismen.

Wat is auteursrecht?

Auteursrecht of de Engelse term ‘copyright’ heeft alles te maken met creatie; auteursrechtelijk beschermd is een origineel werk waarbij het persoonlijke stempel van de maker herkenbaar is, zo werd in de jurisprudentie uitgemaakt. Het auteursrecht geeft de maker (creator) de exclusieve bevoegdheid om zijn of haar werk te verveelvoudigen of openbaar te maken. Of om anderen het recht te geven dat te doen, maar dan onder de voorwaarden die de maker eraan stelt.
Naast voor auteursrecht bij het publiek bekende gebieden als muziek, boeken of schilderijen kan er ook auteursrecht bestaan op websites, originele tattoos, nieuwe producten, een bouwtekening of algemene voorwaarden.

Auteursrecht automatisch

Iemand die zomaar 1-op-1 uw tekst overneemt of een deel daaruit en die overal verspreidt. Of een origineel schilderij van u print op T-shirts die in de commerciële verkoop gaan. Dat mag niet volgens de Auteurswet. Anders dan vaak wordt gedacht heeft auteursrecht niet alleen maar met schilderijen, boeken of muziek – kortom kunst – te maken. Niet kunstzin, maar originaliteit is het criterium voor het verkrijgen van auteursrecht. 
Is het werk ‘voldoende origineel’, dan rust er automatisch auteursrecht op. Voor het verkrijgen van auteursrechtelijke bescherming is dus geen registratie of depot vereist. Het is wel van belang om uw auteursrecht te kunnen bewijzen.

Juridisch advies bij inbreuk op auteursrecht

Denkt u dat iemand inbreuk maakt op het auteursrecht dat op uw creatie rust en wilt u juridisch advies? Of wilt u weten hoe u het auteursrecht op uw werk het beste kunt beschermen? Geen paniek.

De specialisten in auteursrecht van Muller & Eilbracht staan voor u klaar.