+31 (0)70 3200 565 info@mullereilbracht.com

Coen Groenenberg

juridisch IE adviseur

BMM erkend merken gemachtigdeCoen Groenenberg werkt al ruim 10 jaar bij Muller & Eilbracht. Hij studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en was actief in diverse juridische adviesfuncties. Coen is erkend Benelux- en EU-merken- en modellengemachtigde. Hij is nu actief als jurist intellectueel eigendomsrecht voornamelijk gericht op het wereldwijd vestigen en handhaven van rechten inzake intellectueel eigendom c.q. het bestrijden van oneerlijke mededinging.

Lid van: BMM.

LinkedIn | e-mail

Bescherm uw merk, werk en unieke werkwijze of product.

De meesters in intellectueel eigendom denken met u mee.